Impressum

Eieren av denne nettsiden er:

Bortveit Motell og Camping AS
Langenuen Motell og Camping
BØRTVEIT 293, 5414 Stord

Norge
E-post: info@lannuen.com
Telefonnummer: +4753495815

MVA-ID: NO980392066MVA

De juridiske representantene for Børtveit Motell og Camping AS:

Ingo Gerhard

1 Generelt

1.1 Vi er registrert hos Enhetsregister under lisens eller registreringsnummer:

980392066

1.2 I samsvar med forordningen om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker (ODR-forordningen):

Vi vil gjerne informere deg om muligheten for forbrukere til å sende inn klager til EU-kommisjonens nettbaserte tvisteløsningsplattform, som finnes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.

2.1 Vår yrkesansvarsforsikring er:

IF Forsikring